Wymagane przez prawo lub Statut Spółki ogłoszenia pochodzące od SpółkiPierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:

(plik do pobrania)

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:

(plik do pobrania)

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:

(plik do pobrania)

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:

(plik do pobrania)

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji:

(plik do pobrania)