Easyhost Sp. z o.o. S.K.A.

Easyhost Sp. z o.o. S.K.A. jest spółką realizującą projekty budowy sieci telekomunikacyjnych w wybranych powiatach w Wielkopolsce. Przedmiotem projektów jest budowa dystrybucyjnych i dostępowych sieci światłowodowych w technologii FTTH (fiber-to-the-home) w oparciu o standard pasywnych sieci optycznych PON. W ramach projektów na obszarach realizacji zbudowana zostanie kanalizacja teletechniczna oraz kable światłowodowe, które będą wybudowane do granicy nieruchomości użytkownika końcowego lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej zostaną zakończone w budynku.

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatów jarocińskiego, kolskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego (łącznie minimum 14.721 przyłączy w 103 miejscowościach) do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.

Dostęp ten zostanie zapewniony poprzez budowę pasywnej sieci optycznej PON wraz z urządzeniem aktywnym (OLT) oraz infrastruktury towarzyszącej na odcinku od punktu dostępowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej lub innego hurtowego punktu odbioru usług szerokopasmowych do styku z przyłączem abonenckim.

Projekt zostanie zrealizowany z zastosowaniem technologii światłowodowej FTTH – PON. To najbardziej zaawansowana technologia budowy sieci kablowej, dająca możliwość świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości znacząco wyższej niż w dostępie radiowym czy sieciach realizowanych w technologii miedzianej. Oferowane przepływności będą w stanie zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na pasmo.

Technologia PON cechuje się możliwymi do uzyskania przepływnościami rzędu gigabitów na sekundę oraz wysoką jakością świadczenia usług, a także niskimi kosztami utrzymania sieci dzięki mniejszemu poborowi energii elektrycznej. Jednocześnie pozwala na świadczenie dodatkowych usług o charakterze multimedialnym takich jak telewizja cyfrowa wysokiej rozdzielczości, video na żądanie czy dodatkowych usług telekomunikacyjnych jak telefonia stacjonarna.

Planowane przedsięwzięcie zapewni bezpośredni dostęp mieszkańców powiatów jarocińskiego, kolskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego do sieci szerokopasmowego Internetu oraz zapewni szybszy i bardziej efektywny dostęp do informacji. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2015.

Projekty są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.8. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”